MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Wij geloven in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit komt tot uiting in onze manier van (samen)werken. We zoeken naar de juiste balans tussen mens, milieu en winst, waarbij een duurzame bedrijfsvoering centraal staat.

Compact Rent maakt bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke, economische en milieutechnische effecten van deze beslissing.

Bij onze investeringen zoeken wij naar machines die zo min mogelijk belastend zijn voor mens en milieu door gebruik van o.a. ingebouwde roetfilters bij dieselmotoren. Tevens maken wij, waar mogelijk, gebruik van milieuvriendelijke produkten in onze werkplaats. Bij de uitvoering van onze werkzaamheden houden wij dus rekening met de effecten op het milieu en hebben we oog voor de mensen binnen en buiten ons bedrijf.

Compact Rent kijkt naar de toekomst en wil o.a. door maatschappelijk verantwoord ondernemen, investeren in deze toekomst.