Beknopte Verhuurvoorwaarden


PRIJZEN:
Prijzen zijn per stuk exclusief de BTW, 7% schaderegeling, brandstofkosten en oplaadkosten.
Prijswijzigingen onder voorbehoud. Prijzen zijn geldig vanaf 1 februari 2024. Prijzen zijn
gebaseerd op maximaal 8 draaiuren per dag en 5 werkdagen per week. Extra draaiuren of
draaidagen worden in rekening gebracht.

BETALING:
Binnen 30 dagen na factuurdatum.

SCHADEREGELING:
Er wordt 7% van de huursom berekend voor de schaderegeling van het gehuurde. Het eigen
risico bedraagt € 2.500,- per gebeurtenis. Kabel-en leidingschade is uitgesloten.

LEVERING:
Prijzen zijn gebaseerd op afhalen van het gehuurde vanaf een van onze vestigingen. Aanvoeren
en afvoeren van de machine kan door Compact Rent verzorgd worden tegen een transportvergoeding.

GEBRUIK VAN HET GEHUURDE:
Huurder dient het gehuurde in dezelfde staat als bij in ontvangstname te retourneren. Eventuele
reinigingskosten zijn voor rekening van de huurder.

SCHADE AAN RUPSEN OF BANDEN:
Voor rekening van de huurder.

BRANDSTOFFEN, OPLAADKOSTEN EN SMEERMIDDELEN:
Voor rekening van de huurder. Machines worden met volle brandstoftank/ accu door
Compact Rent geleverd.

ACCEPTATIE:
Compact Rent is gerechtigd naar eigen inzicht een acceptatiebeleid ten opzichte van haar klanten te voeren. Op verzoek dient er een geldige legitimatie en een uittreksel van de Kamer van
Koophandel overlegd te kunnen worden. Tevens kan er een waarborgsom gevraagd worden.

Huurder kan geen rechten ontlenen aan deze verhuurvoorwaarden en Compact Rent is te allen
tijde gerechtigd om deze verhuurvoorwaarden te wijzigen.

Op alle aanbiedingen, aanvaardingen, overeenkomsten en andere handelingen, die betrekking
hebben op de ter beschikking stelling van een huurobject en het in verband daarmee verlenen
van diensten door verhuurder, zijn de algemene voorwaarden van Compact Rent van toepassing.

Voor deze algemene voorwaarden verwijzen wij u graag naar onze website:
www.compactrent.nl

Algemene voorwaarden