26 jun 2019

Tijdens grond- en sloopwerkzaamheden kan men te maken krijgen met vervuiling. Deze vervuilingen kunnen zeer divers van aard zijn. Compact Rent heeft een groot aantal machines voorzien van een overdruksysteem. Dit overdruksysteem met de juiste filters, zorgt ervoor dat de machinist veilig de werkzaamheden kan uitvoeren.

Voor vragen of advies kunt u altijd contact met ons opnemen.